Zahtevnost prevajanja

Verjetno si veliko ljudi ne predstavlja, kako zahtevno je delo prevajalca. Pri prevajanju pa moramo razlikovati, ali gre za prevajanje iz tujega jezika v slovenščino, ali gre za prevajanje slovenskega jezika v tuji jezik. To je zlasti pomembno takrat, ko se odločamo, kateremu prevajalcu bo podjetje predalo besedilo v prevod.

Niso namreč vsi prevajalci enako dobri pri prevodu v slovenščino, angleščino ali kateri drug tuji jezik. Poleg tega pa se je potrebno zavedati, da kvalitetno prevajanje obsega tudi lektoriranje, ki šele dokončno oblikuje prevod. Prevajanje je tako le del prevodi, saj prevajalec zelo težko obvlada jezik tako dobro, da zna vstavljati vsa potrebna  ločila.