Kako je poskrbljeno za varnost v šolah

Poleg pristopne kontrole, ustreznega načrta šole in kamer se za zagotavljanje varnosti v šolah priporoča še vrsto ukrepov. Nekaj jih naštevamo v nadaljevanju. Veliko poznavalcev pravi, da se detektorje kovine pogosto uvede kot reakcijo na incident, ne pa kot del celostnega varnostnega programa. Tako so namenjeni bolj za občutek varnosti, kot da bi bili dejansko učinkoviti, saj imajo na primer skoraj vse šole okna v pritličju, skozi katera bi se prav tako dalo vnesti orožje. Verjetno tudi zato, ker so bolj vsiljivi od kamer se njihova uporaba v šolah med leti 1999 in 2007 ni povečevala.

Strokovnjaki se strinjajo, da je dobro, da imajo šole sistem zaklepanja, vendar pa zaklepanje zunanjih vrat ni dovolj, saj je strelec pogosto že noter preden pristojni zaznajo grožnjo. Zato predlagajo, da imajo učitelji možnost, da zaklenejo vrata razreda od znotraj v nujnem primeru in da šole ustanovijo varna območja kamor lahko s študenti v takem primeru gredo.

Požarna varnost pred začetkom gradnje

Pred začetkom gradnje je potrebno veliko dokumentacije in časa. Marsikdaj naletimo tudi na nepričakovano oviro. Tako je za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe potrebna tudi zasnova, ki potrjuje, da je požarna varnost zagotovljena. Da je požarna varnost zagotovljena, ugotovi odgovorni projektant požarne varnosti.

Tako mora biti, predvsem njena zasnova, med gradnjo neprestano na voljo, predvsem zaradi inšpekcijskega in gradbenega nadzora, ki se izvaja na gradbišču. Tako se zasnova, da je požarna varnost predvidena in zagotovljena, vpiše v izkaz požarne varnosti, ki je priloga dokazila, da je stavba zanesljiva.

Varnost pri delu in spremembe

Varnost pri delu na spletni strani www.projekt-varnost.si/varnost-pri-delu/ področje, za katerega mora poskrbeti delodajalec sam, pri tem pa mu zakonodaja nalaga, v katerih primerih mora delodajalec poskrbeti za prvo varnost pri delu zaposlenih oziroma za dopolnitve varnosti zaposlenih. Tako zakon nalaga delodajalcu, da mora pri zaposlenih poskrbeti v naslednjih primerih:

–    kadar gre za sklenitev delovnega razmerja
–    ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto zaposlenega
–    ko se uvede nova tehnologija in/ali delovna sredstva
–    ko pride do sprememb v delovnem procesu.
Varno delo je tako popolnoma v domeni delodajalca, pri tem pa se mora držati zakonov, saj sicer sledi temu ustrezna kazen.

Zakaj je tako pomembno varstvo pri delu

Varstvo pri delu je najbolj znano, ko mislimo na vse varnostne ukrepe, ki jih moramo upoštevati, če imamo kot delodajalec zaposlene ljudi. Pod varno delo najpogosteje spada: varnost pri delu, ocena tveganja in požarni red.
Če kot delodajalec poskrbimo zabolj varno delo, to pomeni, da bodo zaposleni delali bolj produktivno in posledično zaradi tega je potem tudi manj bolniških izostankov.

Za varnost v podjetju lahko poskrbimo tako, da stroje, seveda če imamo proizvodnjo, strokovnjaki redno pregledujejo.
Pod varno delo pa spadajo  tudi naslednji pogoji: temperatura prostora, odstotek vlage, prezračevanje prostora in podobno. To so najosnovnejši pogoji za uspešno opravljanje dela.
In če zaposleni opravljajo svoje delo uspešno potem so tudi bolj zadovoljni sami s seboj in posledično je podjetje bolj uspešno na nekem tržišču.