Požarna varnost pred začetkom gradnje

Pred začetkom gradnje je potrebno veliko dokumentacije in časa. Marsikdaj naletimo tudi na nepričakovano oviro. Tako je za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe potrebna tudi zasnova, ki potrjuje, da je požarna varnost zagotovljena. Da je požarna varnost zagotovljena, ugotovi odgovorni projektant požarne varnosti.

Tako mora biti, predvsem njena zasnova, med gradnjo neprestano na voljo, predvsem zaradi inšpekcijskega in gradbenega nadzora, ki se izvaja na gradbišču. Tako se zasnova, da je požarna varnost predvidena in zagotovljena, vpiše v izkaz požarne varnosti, ki je priloga dokazila, da je stavba zanesljiva.