Varnost pri delu in spremembe

Varnost pri delu na spletni strani www.projekt-varnost.si/varnost-pri-delu/ področje, za katerega mora poskrbeti delodajalec sam, pri tem pa mu zakonodaja nalaga, v katerih primerih mora delodajalec poskrbeti za prvo varnost pri delu zaposlenih oziroma za dopolnitve varnosti zaposlenih. Tako zakon nalaga delodajalcu, da mora pri zaposlenih poskrbeti v naslednjih primerih:

–    kadar gre za sklenitev delovnega razmerja
–    ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto zaposlenega
–    ko se uvede nova tehnologija in/ali delovna sredstva
–    ko pride do sprememb v delovnem procesu.
Varno delo je tako popolnoma v domeni delodajalca, pri tem pa se mora držati zakonov, saj sicer sledi temu ustrezna kazen.