Potek izpita za sodnega tolmača

Da oseba lahko postane sodni tolmač kot je Poliglot, mora izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje, hkrati pa mora tudi uspešno opraviti izpit. Kako pa poteka izpit, da oseba lahko postane sodni tolmač? Izpit za sodnega tolmača poteka v dveh nivojih; pisno in ustno.

Na izpitu pa se preverja kandidatovo poznavanje temeljnih institutov kazenskega in civilnega prava, poznavanje organizacije upravnih in pravosodnih organov ter poznavanje področja ustavne ureditve. Seveda ni primerno, da sodni tolmač obvlada pasivno nek jezik. Pomembno je namreč tudi, da ta jezik obvlada tudi pasivno. Vidimo torej, da mora sodni tolmač zelo dobro obvladati tudi pravno področje države, za katero opravlja sodni prevod. Še kaj si preberite na http://www.sveze-novice.com/kdo-lektoriranje-vse-ponuja/