V Sloveniji kazensko pravo urejata dva zakona

kazenski zakonikKazenski zakonik je temeljna knjiga, na kateri temelji slovensko kazensko pravo. V njej najdemo materialne določbe, ki opredeljujejo posamezna kazniva dejanja in določajo kazenske sankcije zanje, poleg tega pa v uvodnem delu kazenski zakonik opredeli tudi načela kazenskega materialnega prava. Kazenski zakonik kot tak torej določa materialnopravne določbe, zato ga je potrebno dopolniti še s procesno pravnimi določbami. To nalogo v legislativi Republike Slovenije prevzema Zakon o kazenskem postopku (ZKP) ki je bil nedavno noveliran in v slovenski pravni red vnaša nekatere bistvene spremembe, ki jih je v kazenskem postopku potrebno upoštevati. Ena izmed najpomembnejših sprememb je ta, da zakon o kazenskem postopku zelo veliko pozornosti posveča žrtvam kaznivih dejanj in jim dodeljuje tudi veliko več pravic kot so jih žrtve kaznivih dejanj imele do sedaj.

Norme kazenskega zakonika imajo represivno in preventivo funkcijo

Kot že omenjeno sam kazenski zakonik vsebuje določbe, ki natančno definirajo kazniva dejanja in pripisujejo sankcije posameznim kaznivim dejanjem, poleg tega pa v splošnem delu podaja tudi splošna določila kazenskega prava. Da je kazenski postopek lahko pošten in čim bolj transparenten je zelo pomembno, da so določbe kazenskega zakonik razumljive popolnoma vsem in ne samo pravnikom, ki KZ-1 uporabljajo. Kazenski zakonik na eni strani namreč predstavlja podlago za pregon kaznivih dejanj (pravimo, da je ta funkcija kazenskega zakonika represivna), na drugi strani pa bi moral s preventivno funkcijo delovati na potencialne storilce kaznivih dejanj tako, da potencialni storilci kaznivega dejanja dejansko ne bi zagrešili, saj bi se ustrašili kazenske sankcije, ki je zanj predpisana.

Da lahko kazenski zakonik (in tudi vsi drugi zakoni) služi svojemu namenu, morajo biti določbe jasne in razumljive, predvsem pa je potrebno poskrbeti, da se ne razlagajo v različne smeri in da se ne izkrivlja njihov pomen. Ker so nekatere določbe kazenskega zakonika kljub trudu zakonodajalca relativno ohlapne, v konkretnih zadevah velikokrat prihaja do nepotrebnih zmešnjav, postopki pa so tako seveda daljši od pričakovanega, velikokrat pa v sodstvu zaradi tega prihaja tudi do napak. Ena izmed relativno nedefiniranih določb je recimo silobran. Silobran je v slovenskem kazenskem pravu eden najpomembnejših razlogov za izključitev protipravnosti in predstavlja obrambo, ki je nujno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali koga drugega istočasen protipraven napad. Storilec, ki je prekoračil meje silobrana, se sme kaznovati mileje, če pa je prekoračil silobran zaradi močne razdraženosti ali prestrašenosti, povzročene z napadom, se mu sme kazen tudi odpustiti. Velikokrat pa se postavlja vprašanje, kdaj je silobran dejansko prekoračen in kdaj gre za putativni oz. namišljeni silobran.

S komentarjem kazenskega zakonika bodo določbe zakona jasnejše

V založbi Uradni list Republike Slovenije d.o.o. se zavedamo pomembnosti jasnosti kazenskopravnih določb, zato smo se odločili za izdajo Komentarja kazenskega zakonika, ki bo razjasnil določene pojme, pri katerih je sedaj velikokrat prihajalo do razdvajanj tako v pravnih mnenjih kot tudi v sodni praksi, sodni postopki pa bodo tako učinkovitejši in hitrejši.

Komentar kazenskega zakonika smo izdali v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, uredniki dr. Katje Filipčič, dr. Damjana Korošca in Stojana Zdolška s skupaj 47 avtorji. Komplet treh knjig obsega komentar posebnega dela KZ-1, ki vključuje 291 členov, na skupaj več kot 3000 straneh.

Tako smo dobili prvi komentar kazenskega zakonika, s poglobljeno, sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij, pri katerem sodeluje ekipa strokovnjakov z vseh področij prava, zastopani so raziskovalci s Pravne fakultete v Ljubljani in vrste drugih institucij. Komentar kazenskega zakonika je izjemno obsežno, poglobljeno in aktualno delo, ki je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s kazenskim pravom: odvetnikom, tožilcem, sodnikom, tudi gospodarstvenikom in obramboslovcem, različnim inšpektorjem, študentom in drugim strokovnjakom.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja