Ustvarjalne otroške igre

Otrok se v otroških igrah igra in hkrati razvija svoje sposobnosti in hkrati pridobiva tudi nove izkušnje. Otroške igre in igranje vpliva na otrokovo psiho. Igre tudi povezujejo otroke med seboj. Otrokova domišljija omogoča otroku izvirnost, ki jo potrebuje pri igri, hkrati pa s tem, da povezuje v igri razne sposobnosti, ki jih nudijo določene igre.

S otroškimi igrami pri otrocih spodbujamo, da med igranjem iger začne razmišljati, razvija domišljijo ter se tako v skladu s svojimi željami in potrebami tudi vživi v igro.
Posebno so pomembne otroške igre, ki vplivajo na otrokovo ustvarjalnost. Otroške igre, ki so namenjene ustvarjanju, so narejene tako, da so ustvarjene po principu poskušanja.