Kontroling opravlja pomembne funkcije za podjetja

Poslovodno ali stroškovno računovodstvo, ki mu pravimo tudi kontroling, zajema postopek analiziranja poslovnih stroškov in operacij za pripravo internega računovodskega poročila, evidenc in računovodskih izkazov, ki lastnikom podjetij pomagajo pri odločanju glede doseganja poslovnih ciljev in načrtovanju denarnega toka.

kontrolingZnotraj posodobljenega informacijskega sistema poteka večplasten kontroling proces osmišljanja in analiziranja finančnih in stroškovnih podatkov, pri čemer so strokovnjaki zadolženi za to, da jih grupirajo in interpretirajo v koristne informacije za vodstvo podjetja in upravo. Ti rezultati se obdelujejo in hranijo znotraj podjetja.

Kontroling pomaga pri napovedovanju poslovnih trendov

Kontrola in analiza operativnega in stroškovnega poslovanja pomaga podjetjem pri odgovorih na vprašanja in pri sprejemanju odločitev, kot je na primer nakup nove opreme, vstop na nove trge, investicija kapitala v drugo organizacijo, razširitev proizvodnih oddelkov in drugo. V vsakem primeru kontroling pomaga pri reševanju tovrstnih vprašanj in napovedovanju oziroma predvidevanju potencialnih poslovnih trendov, pri čemer je cilj zasledovati najbolj donosne smernice, tako na kratek kot dolgi rok.

 

Kontroling rešuje vprašanja na strateški in operativni ravni

Poslovodno računovodstvo omogoča, da strokovnjaki za kontroling z interpretacijo podatkov sestavijo vpoglede, ki olajšujejo odločanje na strateški in operativni ravni, pri čemer so kapacitete in stroški izdelkov odločilni dejavniki v različnih scenarijih. Vodstva podjetij se tako lažje odločajo o tem, ali je ceneje izdelovati materiale v lastni proizvodnji ali pa jih nabaviti od tretjih oseb oziroma od domačih ali tujih dobaviteljev, ki oskrbujejo različne panoge.

 

Kontroling učinkovito napoveduje denarne tokove

Natančna in strokovna analiza računovodskih podatkov omogoča vpogled v ključne finančne informacije, ki predstavljajo podlago za to, da vodstvo podjetij lahko napove prihodnje denarne tokove ter oceni njihov kratkoročen in dolgoročen vpliv na poslovanje podjetja. Stroškovni in operativni kontroling vključuje oblikovanje proračunov in finančnih diagramov, s katerimi poslovodni delavci lahko določijo, kako ustrezno razporediti proračun in vire za napovedano rast prihodkov v naslednjem četrtletju, polletju ali enem letu in več.

Namen računovodstva

Kaj človek želi, ko se obrne na računovodstvo oziroma računovodski servis? Prav gotovo je poglaviten namen računovodskih servisov vodenje računov, vodenje knjig in strokovno svetovanje.

Za računovodstvo je dobro da so kadri dovolj izobraženi ter z izkušnjami, a nič ne zagotavlja da bo računovodstvo opravilo svoje delo dobro. Da bi dobili to zagotovilo, je bolje če se podjetje obrne na računovodstvo, ki ima dolgoletne izkušnje in tudi kakšne reference. Nihče ne bi rad vzel računovodstvo, ki nima strank in vam jamči  najnižje cene, saj to pomeni, da ima težave obdržati stranke. O razlogih ne bomo pisali tukaj, saj si lahko sami mislite kateri razlogi so to.

Iskanje zaposlitve kot računovodja

Končal sem srednjo ekonomsko šolo in uspešno opravil poklicno maturo. Čakali so me novi izzivi, ali iti na fakulteto ali se prijaviti na trg dela in postati aktivni član družbe. Odločil sem se za slednje in začel iskati prosta delovna mesta v svoji stroki. Najbolj me je zanimalo delo za računovodski servis.

Našel sem veliko podjetij, a noben računovodski servis mi ni odpisal. Počasi sem postajal obupal. Nisem vedel ali naj še nadaljujem z iskanjem, ali naj raje spustim kriterije in začnem iskati tudi druga dela, ki niso v panogi za računovodski servis. Na koncu sem le pričakal, da mi je en računovodski servis odpisal na mojo prošnjo in poslan življenjepis in odšel na razgovor in dobil službo.

Najeti računovodski servis Ljubljana ali ne

Ko je naše podjetje še manjše, se mnogo ljudi odloči, da bodo računovodstvo svojega podjetja vodili sami in tako privarčevali sami. Vendar pa je vseeno potrebno pogledati, koliko različen računovodski servis Ljubljana, ki ga najdete na http://www.moje-racunovodstvo.si/ vzame denarja na mesec in preračunati, ali se nam bolj splača, da računovodstvo sami urejamo, ali da za to zadolžimo in najamemo računovodski servis Ljubljana.

Računovodski servis nam bo jasno vzel nekaj denarja na mesec, vendar pa se v večini primerov zgodi, da ga vzame manj, kot so naši alternativni stroški, torej čas, ki smo ga za urejanje računovodskega posla porabili. Če lahko v tem času zaslužimo več denarja, potem se nam nikakor ne splača, da to delamo sami. Preberite še kaj o namenu računovodstva in kaj vam nudi tukaj.

Računovodski servis Avantum

Tokrat bomo govorili na temo računovodstvo. Za vas smo pobrskali po spletu no temo računovodstvo in našli spletno stran Računovodski servis. Njihova stran je namenjena vsem tistim, ki se ukvarjajo z računovodstvom in potrebujejo pri tem pomoč ali svetovanje. Računovodski servis vam pri vsem tem lahko pomaga. Za računovodski servis na stran www.racunovodstvo-avantum.si vam nudi vse kar potrebujete za uspešno upravljanje računovodstva. Svetovali vam bodo kako do uspešnega računovodstva, odgovorili na vaša vprašanja z konkretnim odgovorom, lahko pa jih kontaktirate in se dogovorite za srečanje, kjer boste izvedeli še več informacij in pokazali vam bodo njihov način dela. Če iščete računovodski servis ,potem se vsekakor obrnite na njihovo spletno stran in verjamemo, da vam bodo znali pomagati.

Računovodski servis in uspešnost podjetja

Računovodstvo je sestavljeno iz različnih dejavnosti, kot so knjigovodstvo, oziroma obračun: plač, storitev kot prvin, stroškovnih nosilcev, osnovnih sredstev, prodaje, stroškovnih mest, knjigovodstvo materiala, trgovskega blaga , polproizvodov,…

Zato je pomembno za podjetje, če želi poslovati uspešno, nujno, da si izbere učinkovit in kakovosten računovodski servis. Takšen računovodski servis lahko podjetju privarčuje kar lepe vsote denarja. Skoraj vsak računovodski servis opravlja računovodske storitve skupaj  z davčnim svetovanjem.

V zadnjih časih klasično računovodstvo zgublja na veljavi in ga vse bolj nadomešča čedalje bolj prodorno e računovodstvo. E računovodstvo zagotavlja podjetjem še cenejše bolj enostavno poslovanje preko spleta, kjer lahko na pregleden način spremljajo vse svoje finančne transferje.

Računovodski servis Konto

Računovodski servis Konto vam zagotavlja računovodske storitve, ki so primerne za vašo dejavnost, način in obseg poslovanja. Dolgoletne izkušnje in strokovnost jim omogočajo optimalno prilagoditev vašim specifičnim zahtevam in potrebam.

Izvajajo storitve s področja računovodstva, davkov, financ, delovnih razmerij, svetovanja, organizacije dela … S svojimi strankami ustvarjajo dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na zaupanju in fleksibilnosti. Omogočajo vam storitve za podporo delovanju ali za reorganizacijo vaše lastne finančno-računovodske službe, sodelujejo pa lahko tudi kot vaš notranji računovodja in svetovalec ali zunanji partner.

Z vestnim zbiranjem vseh računovodskih podatkov in informacij in natančnim knjiženjem boste dobili vedno realni vpogled v svoje poslovanje. S pomočjo kakovostnih računovodskih storitev pa si boste prihranili odvečne skrbi, saj boste vedno v stiku z najnovejšimi informacijami ter ugodnostmi, ki jih boste lahko in znali izkoristili. Računovodstvo Konto je zanesljiv partner za opravljanje računovodskih storitev.