Preverjanje zdravstvenega zavarovanja na spletu

Zdravstveno zavarovanje

Za naše življenje je izjemno pomembno, da smo zdravi. V nasprotnem primeru pa je pomembno, da smo tudi primerno zavarovani. Če nismo, nas lahko čakajo neprijetne težave, ki so v veliki meri povezane tudi z našimi financami. Zdravstveno zavarovanje v grobem delimo na obvezno in na dodatno oziroma dopolnilno. Za obe zavarovanji je potrebno poskrbeti v enaki meri, saj se pri poškodbah pogosto zgodi, da nismo upravičeni do določenih zadev samo iz naslova obveznega zavarovanja.

Ker je zdravstveno zavarovanje izjemno pomembno, je pomembno tudi preverjanje osnovnega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja. V današnjem času ga lahko prevrimo kar preko spleta. V spletni brskalnik lahko vtipkamo kar vprašanje, ali imamo sklenjeno zdravstveno zavarovanje. Izbrana spletna rešitev nas bo pripeljala do spletnih mest, ki nam bodo na povsem jasen način razložila, kako lahko najhitreje pridemo do tako pomembnih podatkov.

Na mobilno telefon bomo dobili sms sporočilo

Preverjanje zdravstvenega zavarovanja preko spleta nas bo verjetno pripeljalo na spletno mesto Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ta nam bo z navodili omogočilo, da bomo ta pomemben podatek izvedeli kar preko svojega mobilnega telefona. Že v nekaj trenutkih nam bo povsem jasno, ali imamo urejeno tako obvezno kot tudi dodatno oziroma dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za slednjega se lahko zelo pogosto zgodi, da sploh ne vemo, da ga nimamo. V primeru, da se nam zgodi kaj takega, imamo lahko v nadaljevanju resne posledice, ki nas bodo pripeljale tudi do denarnih težav.

Preverjanje zdravstvenega zavarovanja je torej nuno potrebno opraviti, sploh pa če nismo 100 % prepričani o tem, ali ga imamo ali ne. Ker je storitev tako enostavna, nimamo nikakršnih izgovorov, da tega nismo mogli urediti v pravem času. Za vse dodatne informacije in nevednosti so nam na Zavodu za zdravstveno zavarovanje tudi vedno na razpolago; tudi s povsem brezplačnimi nasveti in informacijami, ki so povezane z našim zavarovanjem, ki mora biti nujno urejeno, če želimo, da bomo lahko povsem v miru živeli in nas ne bo strah ob morebitnih poškodbah na delovnem mestu ali pa kje drugje.

Dopolnilno zavarovanje je dobra naložba

WIZ - Logo

Dopolnilno zavarovanje pri WIZ je dobra naložba.

Izbrano dopolnilno zavarovanje je odlična investicija zaradi neposrednosti učnikov. Vsako sklenjeno zavarovanje zahteva za dobro investicijo ter njeno čim večjo učinkovitost pred dokončno odločitvijo. Učinkovito dopolnilno zavarovanje je tisto, ki nam prinaša vse zaželene pravice. Pravice zavarovanca, ki je sklenil dopolnilno zavarovanje ali katerokoli drugo zavarovanje, so navedene v splošnih pogojih ter v zavarovalni pogodbi. Pomemben del zavarovalne pogodbe je zavarovalna polica, ki vsebuje vse za sklenitev zavarovanja pomembne podatke. Pomembni podatki za sklenitev zavarovanja so stranke, zavarovana oseba ali zavarovalni predmet, označba zavarovanih nevarnosti, navedeni splošni in posebni pogoji, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe, izračun zavarovalne premije, trajanje zavarovanja, kraj sklenitve pogodbe ter podpis pogodbenih strank. Preudarnega zavarovanca pred odločitvijo za dopolnilno zavarovanje zanimajo tudi teoretični in praktični primeri uresničevanja pravic iz zavarovalne pogodbe. O teoretičnem uresničevanju pravic zavarovanca, poslovanju in vsem ostalem je zgovoren Zavarovalniški kodeks. V njem dobi zavarovanec navedena osnovna načela dobre poslovne prakse. Dodatno so zanimivi praktični primeri. Najboljši so praktični primeri zaupanja vrednih oseb oziroma referenc, ki so imeli sklenjeno dopolnilno zavarovanje ter so uveljavljali svoje pravice. Najboljši primeri prakse so primeri, kjer se zavarovalnica ali njen predstavnik izkaže s profesionalnim odnosom do dela, strokovnim znanjem in izpolnjevanju svojih obveznosti. Za zavarovanca je pomembno, da zavarovalnica ali njen predstavnik v primeru uveljavljanja pravic takoj in v popolnosti prevzame odgovornost za njihovo pošteno izpolnjevanje. To predvsem pomeni odsotnost zavlačevanja postopka, odklanjanje izpolnjevanja dolžnosti ter razna druga nedopustna ravnanja. Nič ni narobe, če se zavarovanec z zavarovalnico ali njenim zavarovancem natančno dogovori o izpolnjevanju dolžnosti v primeru nastalih pravic ter načinih in postopkih reševanja nejasnosti ali sporov. Pred tem je dobro imeti za vzorec nekaj praktičnih primerov.

Preko javnih medijev ali na razne druge načine lahko tudi izvemo kakšne negativne izkušnje je dopolnilno zavarovanje ali drugo zavarovanje prineslo zavarovancem ter kako so težave reševali.

Kako izbrati pravo dodatno zavarovanje?

E zavarovanja - Logo

Medtem, ko ima večina Slovencev urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kjer je ponudba določena po zakonu in nimamo težav pri izbiri je precej drugače pri izbiri dodatnega zavarovanja.

Ponudba dodatnih zavarovanj se za razliko od dopolnilih močno razlikuje tako po obsegu ponudbe kot tudi po cenah. Ko se odločamo za dodatno zavarovanje je priporočljivo, da zberemo ponudbe večih zavarovalnic in le-te nato med seboj primerjamo glede na pogoje in ceno položnice.

Ko primerjamo moramo biti pozorni tudi na dele zavarovanja, katere nam krije že druga polica, ki jo imamo sklenjeno. Na to je nujno potrebno prebrati še drobni tisk vsake zavarovalnice in predlog pogodbe.

Če primerjamo iste vrste dodatnih zavarovanj se moramo pred podpisom pogodbe pozanimati še o tem, kako poteka proces po poškodbi oz. proces po dogodku za katerega lahko zahtevamo odškodnino. Po zakonu je treba škodo prijaviti takoj oz. pred pretekom 3. dni po določenem dogodku. Nekatere zavarovalnice preko spleta ponujajo možnost prijave škode, tako da je primerno razmisliti o izbiri zavarovalnice, ki to ponuja.

Ko podpišete svojo zavarovalno polico nikoli ne pozabite preveriti točnost osebnih podatkov, podatkov o računu, podatkov o sklenjeni pogodbi, o premiji in ostalih podatkov v polici. Pred končnim podpisom vedno še enkrat preberite vse točke, ki jih polica vsebuje.

Ko enkrat podpišete pogodbo z zavarovalnico vam zakon omogoča 8 dni časa, da zavarovalnico pisno obvestite, da želite pogodbo prekiniti, kar vam mora v tem času zavarovalnica zakonsko dovoliti.

Po preteku teh 8 dni morate pri določenem ponudniku ostati vsaj eno leto. Ko je leto mimo pa lahko prekinete pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom.