Lepota

Lepota je posebne vrste pojem, okoli katerega se bijejo bitke glede tega, ali je to nekaj objektivnega in merljivega ali pa je stvar predvsem subjektivne presoje. Oscar Wild je menda dejal, da je lepota v očeh opazovalca. V vsakdanjem življenju redno opažamo, kako nam določeni ljudje lahko postanejo lepi, čeprav prej o njih nismo imeli takšnega mnenja, zato izgleda lepota stvar osebne presoje. Kljub temu pa izgleda, da je lepota tudi merljiva in objektivna, saj redno spremljamo tudi lepotna tekmovanja in ocenjevanja. Tudi v teoriji estetike, katere predmet preučevanja je lepota, obstajajo zapisani standardi in norme, ki določajo, kaj lepota je in kaj ni.

Lepo je v tem oziru definirano predvsem kot proporcionalno, torej v pravih razmerjih. Tako je lepota predmeta lahko opredeljena z zlatim standardom in zlatim rezom; ki ga je mogoče aplicirati na človeško telo. Bolj moderni in poljubni standardi, ki opredeljujejo lepoto ženskega telesa kot razmerje, pa je naprimer proporc 90:60:90, ki se nanaša na prsi, pas in boke. Čeprav obstajajo določeni standardi, pa se moramo zavedati, da se merila lepote v veliki meri skozi družbene in kulture razlike prek čas močno spreminjajo.