Vrste slovarjev

Slovarji so dandanes tako zelo razširjeni, da ne vemo več koliko slovarjev poznamo samo v slovenskem jeziku. Slovarji so danes v obliki DVD ali CD plošč, čeprav se v zadnjem času pojavljajo tudi na svetovnem spletu. Imamo tudi kar nekaj slovenskih spletnih strani, ki vsebujejo takšne in drugačne slovarje. Slovarji so razdeljeni v dve skupine. To sta enojezični slovarji in  dvo- ali večjezični slovarji.

Kot primer naj bo najpogosteje  uporabljen slovar. In to je slovensko-angleški ali angleško-slovenski slovar. Pod enojezične slovarje pa se razvrstijo naslednji slovarji:
•    Slovar tujk,
•    pravorečni slovar (slovar o izgovoru besed),
•    terminološki slovar,
•    odzadnji slovar (besede so razvrščene od zadaj naprej),
•    pravopisni slovar,
•    etimološki slovar,
•    sinonimni slovar,
•    slikovni slovar in
•    še kakšnega bi lahko našli. Torej vidimo, da so slovarji nenadomestljivi.