Varnost igral glede na starostno skupino otrok

Hutko igriceNajvarnejša so otroška igrala pri katerih upoštevamo velikost in vrste podlag, varnost igrala, možnost udarcev in prisotnost table za uporabo igrala. Najslabše so bila ocenjena za skupino otrok starih med sedem in enajst let, saj je njihova ocena dosegla 63 odstotkov, slabša so igrišča za mlajšo skupino otrok, ki so stari med štiri in šest  let in najslabša za starostno skupino starih otrok do treh let.

Medtem ko je podlaga za igrala največkrat primerna, pa je vrsta podlage pod igrali ponovno na meji pozitivnega, velikost varne podlage pa pod kritično mejo. Razmik med igrali je v veliki meri primeren. Sama varnost določenega igrala je za najmlajšo starostno kategorijo izrazito neprimerna.
Nekoliko bolje je pri starostni skupini med štirimi in šestimi leti starosti, medtem ko so obstoječa igrala primerno varna za starostno skupino med sedem in enajst let. Mnoga igrala imajo ostre in nezaščitene robove, tako da udarec lahko povzroči poškodbe, ki so lahko tudi hujše. Žal pa igrala nimajo nikjer osnovna navodila za uporabo,  ne pojasnilo, kateri starostni skupini otrok je igralo namenjeno. Preberite še razlike med plastičnimi in lesenimi hišicami.