Varenje in delavci

Vedeti moramo, da je varenje kljub vsej tehnologiji in napredku, ki imamo na voljo eden od najpomembnejših postopkov spajanja kovinskih in plastičnih materialov. Varenje se uporablja v različnih  panogah, vendar se največ uporablja v avtomobilski industriji, saj je tam  največ kovine, železa in plastike.

Varenje nekoč je potekalo drugače kot poteka danes. Kakšne so te razlike lahko najdete na strani http://www.sveze-novice.com/varjenje-danes-in-nekoc/.

Varilci se izobražujejo za varenje v srednjih šolah, medtem ko se vodje proizvodnje, kjer imajo varenje šolajo v Sloveniji na Fakulteti za strojništvo. Da varenje poteka brez napak in brezhibno morajo biti vodje zelo dobro izšolani, da ne pride slučajno do kakšnih nesreč. Saj če pride slučajno do kakšne nesreče v proizvodnji, ki imajo opravka z varenjem, je lahko velika materialna škoda.