Ste dolžni opraviti za varstvo pri delu test?

Delovna oprema

Slovenska zakonodaja ima mnoge zahteve in ena izmed njih je, da je treba biti primerno usposobljen za vsako delovno mesto. Poleg tega pa zakonodaja od zaposlenih zahteva, da se opravi tudi za varstvo pri delu test.

Ni problema, za varstvo pri delu test je mogoče opraviti pri kar nekaj slovenskih podjetjih, ki se ukvarjajo s tem področjem. Pri izpitu za varstvo pri delu se poudari tisto, kar posamezno delovno mesto zahteva oz. kar posamezni zaposleni potrebuje, kot npr. da delavec obvlada zahtevane delovne operacije, da pozna nevarnosti na njegovem delovnem mestu ter vsekakor tudi ukrepe, kako te nevarnosti odpraviti, da bo lažje preprečil neželene posledice.

Varstvo pri delu delavca nauči, kako tudi pomagati preprečiti večji izostanek iz dela zaradi delovnih in drugih poškodb. Zato je zagotovo smiselno in tudi ekonomično upravičeno, da delodajalec svoje zaposlene pošlje na izobraževanje za varstvo pri delu in da od njih tudi zahteva, da izpit s tega področja opravijo pozitivno. Prav je tudi, da se delavca na tovrstno izobraževanje in izpit za varstvo pri delu ne pošlje samo ob zaposlitvi, ampak vsake toliko let (odvisno od delovnega mesta na koliko), saj se zahteve in potrebe na določenem delovnem mestu spreminjajo in prav je, da je zaposleni seznanjen z novostmi, saj bo drugače lahko manj produktiven, hkrati pa se lahko zgodi neljuba situacija, zaradi katere bo vaše podjetje na slabšem.

Zato ne škrtarite na področju izobraževanja svojih zaposlenih, saj znanje prinese v glavnem samo pluse za vas in vaše podjetje.

Varnost pri delu in spremembe

Varnost pri delu na spletni strani www.projekt-varnost.si/varnost-pri-delu/ področje, za katerega mora poskrbeti delodajalec sam, pri tem pa mu zakonodaja nalaga, v katerih primerih mora delodajalec poskrbeti za prvo varnost pri delu zaposlenih oziroma za dopolnitve varnosti zaposlenih. Tako zakon nalaga delodajalcu, da mora pri zaposlenih poskrbeti v naslednjih primerih:

–    kadar gre za sklenitev delovnega razmerja
–    ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto zaposlenega
–    ko se uvede nova tehnologija in/ali delovna sredstva
–    ko pride do sprememb v delovnem procesu.
Varno delo je tako popolnoma v domeni delodajalca, pri tem pa se mora držati zakonov, saj sicer sledi temu ustrezna kazen.