Kontroling opravlja pomembne funkcije za podjetja

Poslovodno ali stroškovno računovodstvo, ki mu pravimo tudi kontroling, zajema postopek analiziranja poslovnih stroškov in operacij za pripravo internega računovodskega poročila, evidenc in računovodskih izkazov, ki lastnikom podjetij pomagajo pri odločanju glede doseganja poslovnih ciljev in načrtovanju denarnega toka.

kontrolingZnotraj posodobljenega informacijskega sistema poteka večplasten kontroling proces osmišljanja in analiziranja finančnih in stroškovnih podatkov, pri čemer so strokovnjaki zadolženi za to, da jih grupirajo in interpretirajo v koristne informacije za vodstvo podjetja in upravo. Ti rezultati se obdelujejo in hranijo znotraj podjetja.

Kontroling pomaga pri napovedovanju poslovnih trendov

Kontrola in analiza operativnega in stroškovnega poslovanja pomaga podjetjem pri odgovorih na vprašanja in pri sprejemanju odločitev, kot je na primer nakup nove opreme, vstop na nove trge, investicija kapitala v drugo organizacijo, razširitev proizvodnih oddelkov in drugo. V vsakem primeru kontroling pomaga pri reševanju tovrstnih vprašanj in napovedovanju oziroma predvidevanju potencialnih poslovnih trendov, pri čemer je cilj zasledovati najbolj donosne smernice, tako na kratek kot dolgi rok.

 

Kontroling rešuje vprašanja na strateški in operativni ravni

Poslovodno računovodstvo omogoča, da strokovnjaki za kontroling z interpretacijo podatkov sestavijo vpoglede, ki olajšujejo odločanje na strateški in operativni ravni, pri čemer so kapacitete in stroški izdelkov odločilni dejavniki v različnih scenarijih. Vodstva podjetij se tako lažje odločajo o tem, ali je ceneje izdelovati materiale v lastni proizvodnji ali pa jih nabaviti od tretjih oseb oziroma od domačih ali tujih dobaviteljev, ki oskrbujejo različne panoge.

 

Kontroling učinkovito napoveduje denarne tokove

Natančna in strokovna analiza računovodskih podatkov omogoča vpogled v ključne finančne informacije, ki predstavljajo podlago za to, da vodstvo podjetij lahko napove prihodnje denarne tokove ter oceni njihov kratkoročen in dolgoročen vpliv na poslovanje podjetja. Stroškovni in operativni kontroling vključuje oblikovanje proračunov in finančnih diagramov, s katerimi poslovodni delavci lahko določijo, kako ustrezno razporediti proračun in vire za napovedano rast prihodkov v naslednjem četrtletju, polletju ali enem letu in več.

Cenik računovodskih storitev je za majhna podjetja praviloma nižji

Vsak manjši podjetnik, ki ima odprto svojo poslovno dejavnost, torej da je samostojni podjetnik, mora imeti praviloma cenik računovodskih storitev nižji kot večje podjetje, kjer je zaposlenih več ljudi. Praviloma mora biti cenik računovodskih storitev za majhno podjetje kar posebej definirano. Jasno, to ni nikjer zakonsko določeno, zato se morate sami v naprej prepričati in najti računovodjo, ki ima cenik računovodskih storitev za majhno podjetje posebej definiran in prilagojen.

Na primer podjetje Moje računovodstvo cenik računovodskih storitev za s.p. definira na višini 35 €, kar je približno tista vrednost, ki jo boste plačali tudi pri drugih ponudnikih za samostojne podjetnike. Načeloma se cene drugače gibljejo od 30 € pa do 40 €. Če pa ste podjetje, ki ima zaposleni do 2 osebi, pa vam Moje računovodstvo zaračuna tam do okoli 90 € na mesec.

Drugače pa je razlog, da je cenik računovodskih storitev za majhen obseg poslovanja toliko nižji v tem, da ima računovodja tudi toliko manj dela. Nikakor ni pošteno od določenih računovodskih podjetij, ki cenik računovodskih storitev za majhna podjetja nimajo znižan, saj na mesec porabijo za to podjetje na primer največ do 5 ur, kar pa je zelo majhen obseg dela, zato se mora posledično tudi cena znižati. Ko in pa če podjetnik poveča poslovanje, pa mora biti tudi pripravljen sprejeti višji cenik računovodskih storitev, saj se računovodji obseg dela lahko zelo poveča. Načeloma povečan obseg dela računovodje sprejemajo nekaj časa, po nekaj mesecih pa se to razumevanje ustavi.

Izbira računovodskega servisa Ljubljana

Ali izbrati računovodski servis Ljubljana ali katerega drugega? To je zagotovo vprašanje, ki se vam je pojavilo? Imam prav? No, niste edini, še posebej pa ne, če ste podjetje ravno odprli in se prvič podajate v podjetniške vode. Ja, dilema se pojavi skoraj pri vseh, saj to ni nekaj, kar bi bilo tako enostavno. No, pa saj pri podjetništvu praktično nič ni enostavno. Odločitev, kateri računovodski servis Ljubljana je tisti pravi, najboljši in najprimernejši za vas, zagotovo ni enostavna. V kolikor imate znanca, ki že ima računovodski servis Ljubljana, potem se veliko ljudi obrne na tega znanca, povpraša za ceno, za izkušnje in odnos in se velikokrat tudi odloči za ta isti računovodski servis Ljubljana Moje računovodstvo. Je že res, da je to najbolj enostavno in tako iz prve roke prejmete tisto, kar ste iskali in želeli. V kolikor pa takega znanca nimate, pa je izbira malenkost bolj zapletena. V tem primeru vam predlagamo, da se vsedete pred računalnik, v iskalnik vpišete ključno besedno zvezo računovodski servis Ljubljana in obiščete nekaj strani.

Pri tistih boljših računovodskih servisih boste opazili, da lahko povpraševanje kar oddate preko kakšnega posebnega obrazca in se vam tako niti ni treba meniti za sestanke. No, vsak računovodski servis Ljubljana pa tega nima in je izbira potem vaša, ali boste zapravljali čas s sestanki, samo za neko osnovno povpraševanje in ponudbo. Morda ga je tudi škoda, saj v tem času povpraševanje pošljete na ogromno naslovov, za kar pa potrebujete mnogo manj časa.  Vsekakor pa moramo tu dodati, da v kolikor računovodenja niste vešči, potem vsekakor potrebujete zunanjega svetovalca. Nekateri se namreč tega lotijo tudi samostojno ali pa se sploh ne znajo odločiti, ker ima vsaka odločitev svoje slabosti in svoje prednosti. Če ste eden od njih, pa lahko malo več preberete še na tem naslovu, če bo potem odločitev kaj lažja.