Mediacija

V poslovnem svetu se lahko po dolgotrajnih odličnih partnerskih odnosnih zgodi nesrečen poslovni dogodek, ki te odnose uniči, takrat je mediacija najboljši način, da se spori premostijo in odnosi nazaj obnovijo. Zakaj je obnova odnosov sploh tako pomembna? Zlasti v poslovnem svetu pomenijo odnosi poslovno priložnost, zato je mediacija način, da se poslovni odnosi lahko zopet vzpostavijo. V primeru, da sprta poslovna partnerja ne obnovita odnosa, izgubljata dragocene priložnosti, te pa dejansko predstavljajo izgubo profita. V tem primeru zadostuje zgolj volja obeh strani, da se pobotata, in mediacija lahko steče. V tem procesu nastopa tretja oseba, ki je nepristranska in zato ne daje privilegijev nobeni strani.

Vloga mediatorja je ta, da pomaga artikulirati jedro spora, nato pa najti rešitev, ki bi bila sprejemljiva obema stranema. Mediacija je tako ena izmed najbolj mirnih načinov za reševanje spora, ki se popolnoma ogne dragim in dolgotrajnim sodnim procesom. Največkrat pa se mediacija izkaže kot način, ki povsem obnovi prijateljski odnos, zaradi česar lahko poslovni stiki nadaljujejo svojo uspešno pot, tako kot je veljalo v preteklosti. Mediacija bi torej morala biti vedno prva oblika reševanja sporov.