Splošno o vitaminih

Beseda vitamini, katere lahko kupite pri podjetju Pas, je sestavljena iz grške besede ”vita”, kar pomeni življenje in iz končnice ”amini”. Tako je vitamine poimenoval znanstvenik Fink, leta 1911, ker je menil, da gre za amin, zaradi vsebnosti aminoskupine. Kasneje je bilo ugotovljeno, da vsi vitamini ne vsebujejo dušika, vendar se je ime v vsakdanji uporabi obdržalo vse do danes. V današnjem svetu je znano, da številne substance, potrebne za osnovne biološke funkcije, niso nujno amini in da so pomembne različne kemijske strukture. Ne spreglejte tudi veliko uporabnih podatkov o drugi športni prehrani o kateri lahko preberete, če kliknete tu – KLIK.

Vitamini so poimenovani po priporočilih mednarodnih združenj IUPAC-IUB. V začetku, dokler ni bila znana njihova kemijska struktura, so bili vitamini označeni z velikimi črkami npr. A, B, C D, E.  Danes jih poimenujemo tudi glede na njihovo kemijsko zgradbo.

Vitamini so torej izjemno pomembni za ohranjanje splošnega zdravja vsakega posameznika. Hiter način življenja in sodobni pristopi k prehranjevanju, predvsem s hitro hrano, onemogočajo zadosten vnos teh pomembnih biološko aktivnih organskih spojin, zato je telesu včasih potrebno tudi pomagati z vnosom le teh. To pa naredimo tako, da si priskrbimo visoko kakovostne prehranske dodatke, ki telesu priskrbijo zadostno dnevno količino vseh vitaminov, ki jih telo potrebuje prav vsak dan. Seveda pa ne smemo pozabiti na uravnoteženo prehrano, saj prehranski dodatki te nikoli ne nadomeščajo. Poskrbeti moramo torej, da jemo zadostno količino svežega sadja in zelenjave, pozabiti pa ne smemo tudi na vnos kvalitetnih maščob, ogljikovih, hidratov in proteinov.