Splošno o reklamah

Reklame so pomembni del oglaševanja v današnjem času. Reklame nas obkrožajo vsepovsod.
Reklame so po televiziji, časopisih, radiu, revijah, letakih, platojih, izdelkih. Reklame nas skoraj na vsakemu koraku prepričujejo naj kupimo določen izdelek ali storitev oziroma da to stvar nujno potrebujemo, kar največkrat ni tako. Reklame so najbolj popularne in enostavne niše za prodajo. Reklame so pa tudi največji strošek za proizvajalca določenega izdelka ali storitev.

Žal pa so reklame zadnje čase postale zelo nadležne, ker jih je količinsko toliko in ljudje jih niti ne gledajo, pogledajo ali poslušajo več, kar po eni strani mečejo denar stran, namesto da bi se ciljni skupini, ki je namenjen določen izdelek ali storitev, približali na kakšen drug način.