Skupinske inštrukcije matematike

E doktrina Logo

Organizirane skupinske inštrukcije matematike na http://www.instrukcije-edoktrina.com/ se odvijajo v skupnem prostoru, pri čemer lahko en sam inštruktor nudi svoje razlage tudi petim učencem hkrati, in pri čemer so lahko učenci iz različnih šol, različnih letnikov  in niti ni nujno, da k pouku vsi pridejo hkrati, važno je le, da kapaciteta inštruktorja ni presežena.
Takšne inštrukcije matematike zahtevajo tudi nekaj samo – angažiranosti s strani učenca, saj pri poučevanju ni sam, učitelj ne zazna čisto vseh njegovih problemov sam in takoj, torej se lahko tudi skrije v skupini. Če pride vsaj nekoliko pripravljen, torej z vprašanji, česa ne razume in kje bi želel še kakšno dodatno obrazložitev, bo lahko naredil veliko več nalog in rešil veliko več problemov kot če pride s pričakovanji, da bo vse rešil inštruktor. Takšen način dela pa od inštruktorja zahteva precej znanja, saj mora znati v bistvu vsa področja, vse težavnostne nivoje ter znati učinkovito preklapljati med njimi tudi na vsake pol minute. Seveda pa je povsem logično, da takšne inštrukcije matematike niso tako učinkovite za posameznega učenca kot so lahko inštrukcije matematike, kjer je pomemben le on, le njegov problem in ne posluša razlage tiste snovi, ki jo pozna in tiste, ki je sploh še ne bi potreboval. Kljub temu velja, da mora biti učenec na inštrukcije matematike pripravljen, o čemer si lahko še kaj več preberete na http://www.sveze-novice.com/priprave-na-instrukcije/. Ko se odločate, katera opcija je za vašega otroka najboljša, so to zagotovo individualni tečaji od katerih bo odnesel bistveno več.