Računovodske storitve

Računovodske storitve oziroma računovodstvo je osrednja informacijska dejavnost vsake poslovne osebe. Ukvarja se z vrednostnim spremljanjem in proučevanjem vseh poslovnih dogodkov in stanj. Računovodstvo za zunanje uporabnike informacij spremlja in proučuje premoženjski in finančni položaj ter poslovno in finančno uspešnost poslovne osebe kot celote. Zaradi vrednostnih in finančnih podatkov o stanjih in spremembah mu pravimo tudi finančno računovodstvo (finančne računovodske storitve).

Urejeno je s predpisi države in pravili stroke. Za zunanje uporabnike in lastnike podjetij so najpomembnejše računovodske storitve letni obračuni s temeljnimi računovodskimi izkazi, dodatki in poslovnimi poročili. Računovodstvo za notranje uporabnike informacij se pojmuje tudi kot stroškovno računovodstvo. Spremlja in proučuje ekonomske razsežnosti vseh dogajanj v izvedbenih, upravljalnih in informacijskih funkcijah, da bi bilo podjetje učinkovitejše in uspešnejše.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja