Priprave na inštrukcije

DominatusPredvsem pomembno je, da se učenec oziroma uporabnik zaveda, da on potrebuje inštrukcije matematike Edoktrina in da se nanje tudi pripravi. Snov inštruktorji matematične snovi podajajo razumljivo in se prilagodijo posamezniku. Pomembno je, da se takšno učenje prilagodi na takšen tempo oziroma hitrost, ki ga učenec oziroma uporabnik še dohaja. Saj nimamo nič od tega, če inštruktor hiti, uporabnik inštrukcij pa od njih ne odnese. Ravno zato vam priporočamo, da se odločite za Edoktrino, nekaj dodatnih razlogov za izbor Edoktrine pa si tudi lahko preberete na prejšnji povezavi. Pomembno je tudi, da učitelj upošteva zmogljivosti in interese uporabnika na posameznem področju. Priporočljivo je, da učenci na inštrukcije matematike prinesejo učbenike, zapiske ter po možnosti tudi teste, če učitelji to dovolijo in prazen zvezek. Nekateri učitelji pa celo zahtevajo, da s seboj vsakič nosijo lastne zapiske, učbenike in vse kar spada k predmetu matematika.

Prazen zvezek potrebuje za urejeno, na inštrukcijah predelano snov, dodatne vaje in za domače naloge, ki jih dobi na urah obravnave.
Ne pozabimo, da je pomembno, da tako tisti, ki uči in uporabnik med seboj  uspešno sodelujeta.
Le tako bodo inštrukcije matematike uspešno izpeljane pri katerih bo uporabnik dosegel cilje, ki sta si zastavila inštruktor in uporabnik.