Primernost otroških igral

Ko kupujemo otroška igrala kot so ta http://svet-igral.si/, se moramo zavedati, da prav vsa otroška igrala niso ravno primerna za vse otroke. Vsa otroška igrala imajo sicer napis, od katere starostne skupine naprej so primerne, vendar pa je vseeno zelo dobro, da tudi sami glede na razvoj našega otroka ocenimo, ali je že dovolj zrel za neko igračo, ali pa je že dovolj zrel za igračo, ki je sicer  namenjena za starejše. Če želite izvedeti še kaj o igralih obiščite naslednjo stran http://www.sveze-novice.com/kvaliteta-zunanjih-igral/.
Naše mnenje in poznavanje mora vsekakor imeti tudi neko utež pri razmišljanju o primernosti in nikakor ni dovolj zgolj zapis na embalaži. Napis na embalaži, ki ga morajo imeti vsa otroška igrala, naj nam bodo tako bolj neka groba ocenitev, ki jo priporoča tako proizvajalec kot tudi agencija ko odloča o primernosti.