Pričakovanja za prevajanje hrvaščine

Ker imajo ljudje zelo različna pričakovanja za prevajanje hrvaščine, je skoraj da nemogoče napisati vsaj nek približen, okviren recept. Tako nekateri ljudje pričakujejo skoraj nenormalno, da bi prejeli kvalitetno prevajanje hrvaščine za izredno nizko ceno, hkrati pa bi dobili že všteto lektoriranje.

Drugi ljudje so nekoliko bolj realni in pričakujejo kvalitetno prevajanje hrvaščine za sprejemljivo ceno, vendar pa imajo lahko morda kar nesmiselne roke za izvedbo prevoda. Prevajanje hrvaščine namreč ne more kvalitetno potekati hitro, saj je jasno, da mora prevajalec celotno besedilo natipkati v kratkem času, hkrati pa se tudi ne poglablja ravno v vsebino.