Premirje

Hrvaška je ocenila, da je oktobra 1991 vojna škoda zaradi tolikšnega uničenja in zastoja gospodarstva ter turizma kot je dopustovanje na morju, znašala več kakor 15 milijard dolarjev. Kljub temu pa dopustovanje še vedno ni prav poceni in se zato velikokrat ljudje odločijo za last minute, saj so cene potovanj last minute nižje.  Prizadevanja Evropske skupnosti so sicer prinesla premirje, vendar spori nikakor niso izginili dokler je bila Hrvaška oziroma tretjina hrvaškega ozemlja še pod srbsko okupacijo.

Medtem je maja 1992 hkrati s Slovenijo ter Bosno in Hercegovino postala članica Organizacije združenih narodov in Hrvaška je sprejela prihod mirovnih enot svetovne organizacije, kmalu zatem pa je bil avgusta Franjo Tuđman ponovno izvoljen za predsednika. Bila kmalu spet v povečani negotovosti, po tem, ko se je Hrvaška januarja 1995 odločila, da ne bo več podaljševala mandata mirovnim silam OZN, ker niso izpolnile temeljnih nalog.