Prednosti vodovoda

Javni vodovod seveda ni prisoten povsod po Sloveniji. Glavna prednost, ki jo prinaša vodovod, je regulacija oziroma nadzor nad kakovostjo vode v omrežju na katerega so priključena gospodinjstva. Marsikatera vas ima svoj lasten vodovod, ki si ga pripelje iz zajetij manjših potokov z bližnjih hribov. Prednost tega je v tem, da je takšen vodovod načeloma zastonj, ki sloni na prostovoljstvu in prispevkih koristnikov tega vodovoda. Za tak vodovod morajo ljudje skrbeti sami in ga ustrezno vzdrževati. Nekatera naselja, kjer so nove in stare gradnje, pa imajo celo kombinacijo obeh vodovodov, kjer so nekatere hiše priključene na javno omrežje, druge pa na lokalni vodovod.