Povečana uporaba spletnega rječnik

Ravno tako kot na slovenskih spletnih straneh se tudi na hrvaških spletnih straneh razvijajo spletni slovarji oziroma rječniki Online rječnik. Zato slovenskim uporabnikom, ki  potrebujejo prevod v ali iz hrvaškega jezika priporočamo, da uporabljajo hrvaške spletne strani. Uporabnik naj v brskalnik vnese besedo rječnik in bo brskalnik našel kar precej vrst slovarjev oziroma rječnik. Rječniku lahko rečemo tudi z drugo besedo in sicer z besedo prevoditelj oziroma prevajalnik, kot se imenuje v slovenskem jeziku. V zadnjem času moramo priznati, da hrvaški uporabniki precej uporabljajo svoj spletni rječnik. To je pokazatelj, da se želijo tudi Hrvatje naučiti tujih jezikov oziroma da želijo kaj spremeniti na tem področju. Hrvaški spletni rječnik se pojavi na prvi strani brskalnikov, kar pomeni, da ima spletni rječnik že kar nekaj obiska in svojih uporabnikov.

Dobra lastnost veliko spletnih rječnikov je ta, da lahko registrirani uporabniki tudi dodajo kakšno novo besedo, ki je v rječniku še ni, če na kakšno tako besedo naletijo. Tako omogočajo tudi tistim, ki bodo mogoče kdaj kasneje to besedo iskali, da bo že vnesena v rječnik in bo tako tistemu prihranil kar nekaj časa, ki ga bi porabil, če bi iskal med različnimi spletnimi rječniki kateri izmed njih ima to besedo že vneseno. To je tudi velika prednost, ki jo spletni rječnik ima, poleg tega pa je vse skupaj tudi veliko hitrejše od listanja po navadnem rječniku, saj besedo le vpišemo v iskalnik, ki nam pokaže vse zadetke za besedo, ki jo iščemo.