Pomembni elementi pri požarnem redu

Požarni red na strani http://www.projekt-varnost.si/pozarna-varnost/ je akt, ki ga morajo, v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, imeti vsi lastniki ali uporabniki stanovanjskih in poslovnih stavb. Požarni red morajo določiti in izdelati. Požarnega reda ni potrebno izdelati lastzikom in uporabnikom eno- in dvostanovanjskih stavb. Saj v teh primerih ni toliko ljudi v stanovanjski stavbi.

Požarni red mora vsebovati naslednje elemente:
•    navodila za ravnanje v primeru požara,
•    organizacijo varstva pred požarom in
•    ukrepe varstva pred požarom.
Požarni red mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o požarnem redu. Takšen požarni red mora biti izobešen na vidnem mestu v stavbi. Vedeti pa moramo, da mora biti takšen akt izdelan za vsako stavbo posebej. Najbolše je, če odgovorna oseba  za izdelavo požarnega reda syklene pogodbo s podjetjem, ki se ukvarja s požarno varnostjo.