Pištole za peskanje so pomemben del opreme za peskanje

Obstajajo dve vrsti pištol, injektorske in tlačne.

Injektorke pištole za peskanje šobe za peskanje ustvarjajo podtlak kar vleče medij iz zbiralnika v pištolo. Injektorske pištole se uporablja bolj za čiščenje saj je ta tlak nižji v primerjavi z tlakom v tlačnih pištolah.

Tlačne pištole so, kot smo že omenili, tudi do petkrat bolj učinkovite kot injektorkse pištole. Uporabljajo se bolj za odstranjevanje barve in rje kot za čiščenje. Pri tlačnih pištolah se namesto podtlaka v pištoli uporabalja stisnjen zrak ki potiska medij po cevi proti pištoli in šobi. Na ta način se da ustvariti veliko višji tlak s čimer dosežemo veliko boljšo abrazivnost medija, saj le ta prileti na površino z veliko višjo hitrostjo.