Pisno vabilo

Povabljeni, ki dobijo povabila se spodobi, da se odzivejo na vabila. Da gostiteljo vedo ali se bo posameznik udeležil dogodka ali ne. Saj je pogosto treba pripraviti prostor za povabljene, vsekakor pa je to lažje, če vemo koliko povabljenih se bo odzvalo na vabila. Vabila so največkrat  v ovojnici, da hkrati tudi ostanejo ne poškodovana in ne zmečkana.

Tako da morajo iti vabila iz rok lepa. S tem kažemo tudi odnos koliko nam pomeni povabljenec, ki smo ga povabili na nek dogodek, ki  nam vejetno veliko pomeni. Zato dandanes že svoje otroke vzgajamo, da je lepo, če nekoga povabi na svoj rojstni dan, da povabljencem izroči vabila. Najlepše pa je če vabila izdela otrok sam.