Obljube G7

Obljube, ki jih je dala skupina držav G7 in s tem povezano še mnogo drugih držav je, da se bo učinkovita raba energije v naslednjih nekaj letih vedno bolj povečevala in bo pridobivala skozi naslednja leta vedno večji pomen. S tem bo dajala tudi zgled, ki je prav tako pomemben faktor.

Problem tu nastane, da države, ki so danes v najhitrejšem razvoju tega nočejo upoštevati, saj jim, kljub temu, da je dovolj vedenja o tem, učinkovita raba energije trenutno predstavlja velik in mnogo previsok strošek, saj jasno gledajo na zelo kratek rok. Naslednji problem pa je tudi, da je učinkovita raba energije v tej trenutni ekonomski situaciji predraga in zato nekatere države že plačujejo dogovorjene kazni, v kolikor se podpisan sporazum ne bo upošteval oz. v premajhni meri.