Naloge kontrolinga

Kontroling katerega dobite tukaj je izredno pomemben v računovodstvu. Kontroling največkrat računovodja kar dajo pod svoje področje znanosti. Vsekakor pa gre za informacijsko podporno dejavnost, ki jo potrebujemo v računovodstvu.

Moramo vedeti, da je kontroling zelo obširno področje, a vendar se najpogostejše pri računovodstvu. Uspešno podjetje ne mora delovati brez kontrolinga, saj je kontroling instrument vodenja. Kontroling ima naslednje tako imenovane naloge: usmerjanje in kontroliranje pri strateškem in operativnem planiranju, načrtovanje, obveščanje ter poročanje. Vse to je zelo pomembno za uspešnost  podjetja, da se nenehno preverja če je v podjetju vse tako kot je potrebno, da lahko podjetje uspešno posluje. Za dobro delovanje podjetja pa je potrebno najeti dober računovodski servis, da delo v podjetju poteka tako kot mora.