Leče včasih

Včasih so se tako uporabljale steklene leče, ki danes sicer še vedno so v prodaji, vendar pa jih je vedno manj. Glavna njihova slabost je namreč v tem, da so steklene leče zelo težke in nas nos na tistem mestu, kjer očala slonijo, kaj hitro začne boleti.

Prav tako je problem, ki ga imajo steklene leče ta, da so pri večjih dioptrijah leče že precej debele, kar pomeni jasno še večjo težo in hkrati jasno tudi na pogled niso več tako lepe, pa tudi oči postanejo že kar precej popačene. Edino, kar steklene leče omogočajo je torej samo to, da človek končno spet vidi, tistega kar prej nikakor ni uspel videti. Zato se tudi steklene leče danes le redko še prodajo, so pa zato tudi precej cenejše. Pri vseh vrstah leč bodisi toričnih, kontaktnih ali barvnih moramo paziti, da jih pravilno negujemo, saj bodo le tako služile svojemu namenu.