Kakovost kreatina

Kreatin ima funkcijo v telesu smo omenili dejstvo, da je maksimalna količina  v mišicah med 155  in 160 mmol na kilogram mišic. Če naj bi bila ena vrsta kreatina učinkovitejša kot druga, bi morala količino mišičnega kreatina dvigniti nad omenjeno maksimalno. To do danes seveda še ni dokazano, iz česar sledi, da je iz stališča učinkovitosti dolgoročno popolnoma vseeno, za katero vrsto se športnik odloči. Zakaj pa se odloči, pa preberite: http://www.sveze-novice.com/bodybuilding-in-fitnes-prehrana/.

Kreatin, seveda le nekatere vrste kreatina, v mišice povleče manj vode kot neka druga vrsta. Fiziološko je to popoln nesmisel, saj med kreatinom, ki je v telo prišel v obliki kreatin monohidrata in tistim, ki je bil zaužit kot naprimer kreatin etil ester, ni prav nobene razlike.