Izterjava terjatev

Izterjava terjatev zahteva luciden pristop in kritično presojo (tudi z vidika vedenja o dolžnikovem premoženju). Izterjava je namreč kompleksen postopek, pri čemer je potrebno dobro poznati zakonodajo, ki določa pravice in dolžnosti tako upnikov kot dolžnikov: Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

Glede na Zakon o varstvu osebnih podatkov mora izterjava upoštevati pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s čimer se preprečujejo nezakoniti posegi v zasebnost posameznika. S poizvedbami o osebnih podatkih lahko pridobimo podatke o identifikacijskih številkah dolžnika, njegovih računih, vrednostnih papirjih, zaposlitvi, nepremičninah in podobno. Vendar pa je potrebno za tovrstne poizvedbe izkazati pravno podlago. Ob upoštevanju vseh navedenih vidikov, pa je izterjava zagotovo tudi najbolj uspešna.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja