Izpolnitev obrazca za tečaj nemščine

Če obrazec za tečaj nemščine izpolnemo na straneh več jezikovnih šol, potem bomo prejeli tudi klic iz več šol, iz tistih, pri katerih smo na spletni strani test izpolnjevali. Razlog za izpolnjevanje testa na več straneh je ta, da dobimo boljšo sliko o tem na kateri stopnji bi morali tečaj nemščine obiskovati.

Drug razlog pa je tudi ta, da preverimo, če katera šola vsakemu posamezniku neutemeljeno predlaga nižjo stopnjo od dejanskega stanja. Če ta test za razvrščanje na tečaj nemščine izpolnemo na več straneh, se nikakor ne smemo pritoževati nad vsemi prejetimi klici in ponudbami, temveč je prav, da vsako ponudbo sprejmemo z odprtimi rokami in premislimo o njej.