Igre kot priprava na poklicno delo

Igre – http://www.spletne-igre.si/ so torej priprava za poznejše poklicno delo. Z igro si otrok nedvomno pridobiva spretnosti za poznejše poklicno delo, čeprav se tega ne zaveda. Toda malo verjetno je, da se otrok igra s tem namenom. Otrok ima rad igre zato, ker čuti potrebo po udejstvovanju in ker se rad zabava.

Zavest, da se tej potrebi v igri zadošča, mu pripravlja veselje. Nadaljnji nazor o izvoru otroške igre nam podaja teorija počitka. Po tej teoriji so igre ena izmed oblik počitka, druga pa je spanje. Razne igre so aktivna oblika počitka, spanje pa je njegova pasivna oblika. Aktivna oblika počitka nastane, ko se prikaže potreba po dejavnosti, ki prinaša otroku veselje, dokler ga igre ne utrudijo.