Delovno pravo

Delovno pravo je pravna panoga, ki jo lahko razdelimo na individualno, kolektivno in procesno delovno pravo, obsega pa celoto pravnih pravil in pravnih načel glede delovnih razmerij – pravice in obveznosti delavcev ter njihovih delodajalcev. Individualno delovno pravo je področje, ki zajema pogodbe o zaposlitvi (sklenitev, stranki , oblika, vsebina, prenehanje), pravice in obveznosti delavca in delodajalca. Kolektivno delovno pravo zajema združenja delavcev in delodajalcev: sindikalna svoboda, reprezentativnost, kolektivno pogajanje, stavke, sodelovanje delavcev pri odločanju. Tretje področje – procesno delovno pravo pa se ukvarja z reševanjem individualnih in kolektivnih sporov, in sicer izvensodno (posredovanje, pomirjanje, arbitraža) ali sodno, kjer reševanje delovnih sporov poteka prek sodišča.

Odnos med delodajalcem in zaposlenim, ki ga ureja torej delovno pravo, je pomembno pravno področje, ki mora biti skrbno urejeno v vsakem podjetju, če le-to želi poslovati vzorno in spoštljivo do vseh zaposlenih znotraj podjetja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja