Cena sodnega prevoda

Sodni prevod kot je tale http://www.poliglot.si/sodni-prevodi je pravzaprav storitev prevajanja, ki je uradna. Torej lahko tudi rečemo, da je sodni prevod uraden prevod nekega besedila. Cena za sodni prevod pa je zelo različna, na kar vpliva jezik, v katerega se besedilo prevaja, pa tudi jezik, iz katerega se besedilo prevaja. Tako je cena od 25 € – 60 €. Cena 25 € velja le za sodno overitev že izdelanega prevoda. Koliko mora prevajalec delati za povprečno plačo pa si poglejte tukaj.

Tako je cena za sodni prevod navadno 25 €, 45 € ali 60 € – prevajanje iz tujega v tuj jezik. Cena se med nekaterimi konkurenti sicer razlikuje, vendar so odstopanja zelo majhna. Tako naročnik dejansko izbere tistega, ki se bolj prilagodi njegovim potrebam in nudi tudi kakšno morebitno dodatno storitev.