Beseda prevoditelj

DominatusKljučno besedo prevoditelj zasledimo v hrvaškem knjižnem slovarju, ki se uporablja v uradnem jeziku Hrvaške, lahko pa jo najdemo tudi tu spletnem naslovu http://www.online-rjecnik.com/prevoditelj, kjer lahko prevoditelj dejansko tudi uporabimo v praksi in preskusimo na ta način tudi vse lastnosti z njim, ki so bodisi pozitivne bodisi negativne. Za tiste, ki še ne vedo naj povemo, da beseda prevoditelj pomeni avtomatsko prevajanje besedila s pomočjo spleta. Deluje pa na Googlovem algoritmu, tako da praktično vsi prevoditelji izvirajo iz Googla, le da ga nudijo različne spletne strani z različno podobo in izgledom. Torej sta prevoditelj in rječnik po eni strani podobna, saj oba nudita prevajanje, po drugi strani pa sta si tudi zelo različna. Na naslednjem spletnem naslovu si lahko še kaj preberete o uporabi rječnika in drugimi prevajalnikih, to je tu: http://www.sveze-novice.com/problem-klasicnega-englesko-hrvatskega-rjecnika/
Zanimivo pa je, da hrvaške spletne strani ponujajo prevoditelje iz ogromno različnih tujih jezikov in obratno. Vendar vemo, da takšne spletne strani ne morajo nuditi takšne storitve, ki jih uporabnik lahko pričakuje, predvsem glede kvalitete prevoda in razumevanja. Vendar pa lahko prevoditelj še vedno nudi prevajanje na nivoju, ko želimo samo najti, kje se določena beseda nahaja, ali pa bi želeli le grobi prevod besedila, nato pa bi prevod dopolnili še sami, s čimer vam tipkanje določenih besed odpade, pa grobi pomen imate takoj na planu. Seveda pa je treba paziti, saj prevoditelj nudi precej direktno prevajanje, zato zna biti kakšen odsek prevedenega besedila kar malo nesmiseln za branje.