Bačvarija kao umjetnost

Nije nužno da se bačve uvijek koriste samo za pohranjivanje tekučina u proizvodnji vina, oceta, rakije i drugo. Bačvarija može biti i umjetnička praksa, koju možete nači na ePirh i u kojoj se bačve izrađuju kao poželjan ukrasni predmet koji može preuzeti funkciju okruglog stola ili teglice za cvijeće ili kao ukras za stanovanje pa i kao suvenir za turiste. Ukrasne bačve su interesantne za prodaju u turističkim krajevima kao suveniri ali njihova zapremnina je vrlo mala od litrice pa do najviše 15 litara. Bačvarija u turističke svrhe polako prerašta u umjetničku radnju.
Neovisno o tome ili je bačva za korisnu upotrebu ili za ukras u svakom slučaju bačvarija kao odgovorna radnja izrađuje u istom kvalitetu. Materiali koje bačvarija koristi su: hrast, agacija, dud, kesten i trešnja. Rijetko se koristi neko drugo drvo. Drvo se suši od 24 pa do 30 mjeseci. Ne smije se sušiti vještački na brzinu u sušionicama. Proce sušenja potjeće pod svim mogućim utjecajima vremena i drvo je izloženo jakom suncu pa kiši, pa onda velim temperaturnim nihanjima, onda je tu i vjetar i snijeg i na kraju je drvo toliko predisalo, da može u dugogodišnje služenje. Da, bačvarija može biti i prava plemenita umjetnost.